Кәсіпорынның қаржы-экономикалық қызметінің негізгі көрсеткіштері

2016 жылғы орындалған инвестициялық бағдарлама және кәсіпорынның 2016 жылғы кірістер мен шығыстар туралы есеп

2017 жылдың 1-жартыжылдығындағы инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы ақпарат

2016 жылғы1-жартыжылдықта Қосшы бойынша тарифтық сметаның орындалуы туралы ақпарат

2016 жылғы 1-жартыжылдықта ағын суларды бұрып жіберу немесе тазарту бойынша тарифтық сметаның орындалуы туралы ақпарат

2016 жылғы 2-жартыжылдықта ағын суларды бұрып жіберу немесе тазарту бойынша тарифтық сметаның орындалуы туралы ақпарат

2016 жылғы 1-жартыжылдықта ауыз су бойынша тарифтық сметаның орындалуы туралы ақпарат


«Астана су арнасының» МКК тұтынушылар алдындағы орындалған жұмыстар туралы 2016 жылғы жылдық есебі

Пайланушыларға инвестициялық бағдарламалардың, тарифтік сметалардың орындалуы және көрсетілетін қызметтер туралы есебі

«Астана су арнасының» МКК тұтынушылар алдындағы орындалған жұмыстар туралы 2016 жылғы жылдық есебі

Табиғи монополия субъектісінің көрсетілетін қызметтерді басқаруы бойынша тұтынушылар мен өзге де қызығушылық танытқан тұлғалар үшін жылдық есепті жүргізу ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрінің 18.12.2014 жылғы №150 бұйрығымен, бекіткен, МКК «Астана су арнасы» 2015 жылғы кәсіпорынның қызметтері туралы халық алдында жылдық есебін өткізеді.

«Астана су арнасы»  мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны халықты ауыз сумен және техникалық сумен, сондай-ақ лас сулардың тазарту және  ағызып жіберу қызметтерін көрсетеді. Нұр-Сұлтан қаласында су  қуаты 410 млн.м3 болатын тоған арқылы жіберіледі және жіберілетін судың  көлемі 250 мың.м3/тәу. Ары қарай қуаты  305 мың.м3/тәу болатын  су құбырында тазартылады.  Тұтынушыға дейін су 3 деңгейлі көтергіш 10 сорғыштық станция арқылы және биік тұрғын үйлерге 88 су құбырлары арқылы  суды тартып өткізіледі.

Тұрғын және әкімшілік құрылыстардан шығатын сулар 138 кәрізді сорғыштық станциялар арқылы шығарылады.  Кәріздегі лас суларды тазалау қаланың сыртында жүргізіледі – аэрация станциясында (өнімділігі 135мың.м3/тәу, орташа өнімділігі 200 мың.м3/тәу). КТО өнімділігін арттыру үшін 2-кезек салынуда оның өнімділігі 250 мың.м3/тәу.

Бүгінгі күні  біздің кәсіпорын  1212 км құбырлар жүйесімен қатар 706 км кәріздер мен коллекторларға қызмет көрсетуде. Соңғы бес жылда  жүйелердің ұзындық балансын көбейту арқылы сумен қамтамасыз ету 375 км дейін ұзартылды, ал кәріз жүйелері 255 км ұзартылды.

 2015 жылы астанадағы су қоймасында  94.5 млн/м3 көлемінде су көлемі көтерілді, бұл 2014 жылға қарағанда 6,6 млн/м3 немесе 7,5 пайызға көтерілгендігін көрсетеді. Тоғандарды көбейту тұтынушы санының көбеюіне байланысты.  Соңғы 5 жылда  суды пайдалану көлемі 38 млн/м3 ұлғайды.

Көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

2015 жылғы суды іске асыру  көлемі 71.0млн/м3, нақтырақ айтсақ

-ауыз су 56.4млн/м3

-техникалық су 14,6 млн/м3

2014 жылға қарағанда 5,6млн/м3 немесе 9 пайызға көбейген.

Су көлемінің көбеюіне байланысты 2015 жылғы нәтижелерге қарағанда суды нормативті-техникалық тұрғыда жоғалту пайызы  18 %-дан 18,5% азайған, бұл  жүйелердегі су қысымын реттеу және  үйлерге ортақ құрылғыларды қою және өзге де шараларға байланысты іске асқан.

Көрсетілген қызметтер:

§ 1.Суды магистральды су құбыры және таратушы желілері арқылы беру  56414 мың.м.куб., оның ішінде:

§ – I-тұтынушылар тобы 37081 мың.м.куб.,

§ II-тұтынушылар тобы 6317 мың.м.куб.,

§ III-тұтынушылар тобы 13016 мың.м.куб.,

§ 2. Суды магистральды су құбыры желілерінен беру (техникалық су)- 14582 мың.м.куб.,

§ Лас суларды тазалау және ағызып жіберу 51605 мың.м.куб., оның ішінде:

§ – I-тұтынушылар тобы 34554 мың.м.куб.,

§ II-тұтынушылар тобы 4683 мың.м.куб.,

§ Лас суларды ШЖҚ «Қосшы коммуалдық қызметі» МКК ағызып жіберу 71мың.м.куб.,

Негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер

§ Кәсіпорынның кірісі 7122 млн.теңгені құраған, оның ішінде:

§ Реттеліп отырған қызметтер 3770млн.теңге

§ Қалған кірістер 352 млн.теңге

§  Кәсіпорынның шығыны юарлығы  10828 млн.теңгені құраған.  Келген шығын  3669 млн.теңгені құраған.

Тарифтік сметаны орындау

2015 жылдың  аяғына дейін қызметті тұтынушылардың тобын дифференциялау бойынша су шаруашылығы мен кәріз жүйесі қызметтеріне тарифтер қосылған болатын. /м3

§ Есептегіш құралдары орнатылған тұтынушылар, айына 3 м.куб су қолданғандар айына 35,85 тенге/м3 төлеген.

§  Орнатылған нормадан артық қолданғандар 43,02теңге/м3 төлеген

§ Есептегіш құралдарды орнатпаған жеке тұлғалар 53,78 теңге/м3 төлеген

§ Тұтынушылардың 2-тобы 97,49 теңге/м3

§ 3-тобы 112,59 теңге ҚҚС-сыз

Суды тазалау және ағызып жіберу қызметтеріне халық 24,87 теңге/м3, ал 2-топ 102,2 теңге м3, 3-топ 107,8 теңге/м3 ҚҚС(НДС)-сыз төлеген.

§ Техникалық су 24,68теңге/м3 ҚҚС(НДС)-сыз

§ Лас суларды ШЖҚ «Қосшы коммуалдық қызметі» МКК ағызып жіберу 5,95 теңге/м3 ҚҚС(НДС)-сыз төлеген.

Сумен қамтамасыз ету және суды ағызып жіберу бойынша реттеліп отыратын қызметтерден келген кіріс 2015 жылы 6770 млн.теңгені құрайды. Оның ішінде.  Ретеліп отыратын қызмет түрлерінен келген кіріс мынаны құрайды:

§ Ауыз сумен қамтамасыз ету – 5261 млн,теңге

§ Лас суларды тазалау және ағызып жіберу – 4744 млн.теңге

§ Техникалық суды беру – 448 млн.теңге

§ Лас суларды ШЖҚ «Қосшы коммуалдық қызметі» МКК ағызып жіберу 441 мың.тг

Ретеліп отыратын қызметтер бойынша қаржы есеп 2015 жылғы есеп бойынша шығыны көп. Кәсіпорынның шығыны 3684 млн.теңгні құрайды. Оның ішінде:

§ Ауыз сумен қамтамасыз ету – 1513 млн,теңге

§ Лас суларды тазалау және ағызып жіберу – 2083 млн.теңге

§ Техникалық суды беру – 88 млн.теңге

§ Лас суларды ШЖҚ «Қосшы коммуалдық қызметі» МКК ағызып жіберу 17 мың.тг

Тарифтік сметаны орындауға кеткен шығындар бойынша негізгі бөлім:

 Қызметтерді көрсету бойынша кеткен шығын 9153 млн,теңге;

Әкімшілік шығын 1148 млн,теңге;

Өткізу қызметтерін қамтамасыз ету бойынша шығын 153 млн.теңге.

Соның ішінде негізге тарифтік смета бойынша кеткен шығындар

§ Амортизация 5263 млн.теңге

§ Еңбек үшін төлеу қызметі фонды 2142 млн.теңге

§ Электрлік және жылу энергиясы 834 млн.теңге

§ Бюджетке төленетін салықтар мен басқалары 911 млн.теңге

§ Капиталды жөндеу жұмыстары -354 млн.теңге

§ ГСМ -165 млн.теңге

§ Квитанциягы жасау шығыны 82 млн.теңге

§ Сатып алынатын су 73 млн.теңге.

Су шаруашылық ғимараттарына қызмет көрсету зонасының  ұлғаюы (желілерді ұзарту, лас суларды  және суды тартушы сорғыштар саны,  лас суларды тазалау бойынша КТО объектілерінің санының өсуі) және  эксплутациялау (қызмет көрсетушілердің санын көбейту) электроэнергияның шғынының, еңбек үшін төлейтін фондыны. Шикізат пен материалдың  көбеюіне әкеледі. Бұл жерде тағы қоса кететін мәселе объектілерді қайта өңдеу барысында тозған құралдардың орнынан  өндірісті оптимизациялау үшін  шетелдік  құрылғылар орнатылды, сол себепті олар қазір үзіліссіз жұмыс жасап тұру үшін  химиялық реагенттер мен еуропалық реактивтерді (флокулянт-француздық, германдық) және ресейлік  каогулянтты, сонымен қатар қор үшін  сорғыш құрылғысы үшін  европалық бөлшектерді,  валюта курсының өзгеруіне байланысты материалдардың бағасының өсуі және т.б.  Жағдайды түсіндіру үшін, соңғы бес жылда негізгі қаражат 27 млрд.теңгеден 40 млрд.теңгеге дейін өсті.  Бұл амортизациялық ақшаның бөлінуге әсер етеді.  Аналогтық кезең ішінде амортизациялық  ақша бөлінуі 2011 жыл есебі бойынша жылына 1,3 млрд.теңеден 2015 жылғы есеп бойынша 5,5 млрд.теңгеге дейін өскен, әлбетте бұның бәрі қаржы нәтижеге әсер етеді (шығынның көбеюі), тарифтік сметте амортизация 1.2 млрд.теңгеге ғана есептелінген, олардың қосылуы реттеліп отырыталтын қызметтердің орташа есеппен 40 % көбеюіне әкеледі.

Еңбек үшін төлеу фондының көбеюі орташа жалақының көбеюі мен қызметкрлер санының көбеюімен түсіндіріледі.

 Салық саны мен бюджетке төлейтін өзге төлемдердің өсуі  активтер санының өсуі мен су көлемінің көбеюі мен лас сулардың көбеюімен байланысты.

Салықтың 83% мүлік үшін төленетін салықтың үлесіне тиесілі. Активердің өсуі мұлік үшін төленетін салықтың өсуіне әкеледі. Егер 2014 жылы  бұл салық 496 млн.теңгені құраса, 2015 жылы 758 млн.теңгені құраған.  Ал 2016 жылы мүлік үшін салыққа 850 млн.теңге төленген.

Қызмет көрсететін ғимараттардың санының өсуі қолданылатын электроэнергия қорының өсуіне себепші. Бұрынғы тозған құрылғылардың жаңасына ауыстыруға байланысты жүргізілген шараларға қарамастан жүйесін енгізумен байланысты энергиямен қамтамасыз ететін кәсіпорындардағы тарифтің өсіуне байланысты  2015 жылғы кәіпорынның шығыны 812 млн.теңгені құрады, бұл балансқа жаңа объектілерді қабылдаумен байланысты, соның ішінде 16 КНС пен  ВНС баланысына жатпайтын Ильинка және 42 КСБ (Ильинка, Үркер, Назарбаев Университеті және т.б).

Алдыңғы жылы электрлік энергияны тұтыну көлемі азайған. Шығынның көбеюі бекітілген суммадан 80% құрайды, жылу энегиясы бойынша орындалмай қалғаны 47% құрайды.

ГСМ-ның бөліміндегі үнемдеу 165 млн.теңгені немесе бекітілген 174 млн.теңгенің 5% құрайды. Экологиялық қауіпсіздікті сақтау мақсатында  63 техника дизельден газға ауыстырылды, бұл қазіргі таңда ақша қорын жылына 20 млн.теңгеге және  дизель отынын бағасының артуына қарамастан 200 тоннаға , сондай-ақ 2013-2015 жылдары 315 бірліктен 19 бірлікке азайтып отыр.

GPS-ті енгізу шаралары да отынның мөлшерін азайтуға септік болды.

Инвестициялық бағдарламаны орындау

2015 жылғы инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыру шаралары үшін 1,8 млрд.теңге қаражат жұмсалды.

Инвестициялық бағдарламаның мақсаты:

·        Нұр-Сұлтанда құрлығы жүйесіндегі жүктеменің артуы мен жүйелердің дамуымен байланысты, сондай-ақ қауіпсіздік және үнемдеу үшін тұрақты және үздіксіз сумен қамтамасыз ету және суды жіберу .

·        Көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру

·        Су шығынын азайту

·        Сумен қамтамасыз ету және суды жіберу қызметтерінің жоғары дәрежедегі тиімділігін қамтамасыз ету

·        Матералдық-техникалық базаны нығайту

·         Кәсіпорынның қаржы жағдайын тұрақтандыру

Келесідегідей шаралар жүзеге асырылды:

§ Тазартқыш кәріз тоғандарында декантерлік  центрифуга орнатылған, оның құрамында жағымсыз иістерді жою үшін және айдауды ұлғайту үшін орнатылған  құралдар бар, олардың суммасы 361 млн.теңгені құрайды.

§ Аэрация станциясының құмтұтқышында  құмтұтқыштың ішіндегі құмды  сапалы түрде тұндыру үшін билологиялық түрде  ағын суларды тазалау үшін ішкі ағын дефлекторы орнатылған, оның құны  30 млн.теңге.

§ Аэрациясы станциясындағы дренажды сорғыштарды жаңасына ауыстыру аэротенкті тазалау үшін, сорғыш станциялардағы  резервуарларды жуу үшін, лайды  ЦМОО-1 29 бірлік негізінде айдау үшін қажет. Оның құны 268 млн.теңгені құрайды.

§ ССБ пен КСБ үшін 101 газоанализатор алынды (объектінің газдалған мөлшері мен  қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін) – 48 млн.теңге. д

§ Жүйелерді диагностикалау құрылғылары (су шығынын азайту, саңылаулардан шығатын су көлемін анықтау, жасырын саңылауларды уақытында табу,  жүйе бүзылған жағдайда немесе зілістер болып қалған жағдайларда шғынды азайту)-19 млн.теңге.  2015 жылы осы құрылғы арқылы 131 жасырын саңылау табылды.

§ Объектке бару үшін апат жағдайында қызмет көрсететін бригаданы жеткізу үшін автомастерлікфургон тәрізді арнайы техника мен аэрация станциясындағы ЦМОО объекті шекарасындағы құрғап қалған затты алып шығу үшін  - 36 млн.теңге;

§ Аэрация станциясының лаборорториясындағы ауа ылғалдылығын анализаторы, бірінші  сетелизатор мен атомдық-эммисиондық спектромофметр  ағын сулардың  нақты және оперативті экологиялық көрсеткіші үшін – 28 млн.теңге;

§ Кәсіпорында орнатылған қашықтықта отырып өлшейтін 35 шығынды өлшегіш;

§  Су құрамындағыларды нақты көрсетіп су сапасын анықтайтын  18 сингализатор (нақтырақ айтсақ (рН, өткізгштік, температура,  мөлдірлігі, түсі, хлор, алюминий, темір, кермектігі, органикасы);

0,5 % нақтылық классындағы 35 шығын өлшегіш сумен қамтамасыз ету және су тарту бойынша жоғары дәрежедегі нақтылықты көрсететін және апаттық жағдайларда құдықтарды су басқан кезде жыл бойы  ешқандай техникалық араласусыз есеп жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл этапта сумен қамтамасыз ету және су тарту бойынша объектілерде анализдер жинақталады, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша көрсетілетін қызметтердің шығынын онлайн режимде бақылауға мүмкіндік болады.

Сапа сигнализаторлары бірінші, екінші, үшінші судың деңгейі бойынша сорғыш станциялардағы  су сапасы бойынша анализдардың қорытындысын қашықтықта автоматтандырылған түрде алып отыруға мүмкіндік жасады.  Бұл онлайн анализдер арқылы су сапасын және САНПиН нормаларына сәйкестігін оперативті түрде  тексеріп отырып көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға мүмкіндік жасайды;

·        Тех.шарттарды автоматты түрде енгізу жүйесі мен  электронды архивті,  информациялық қаупсіздік қамтамассы ету үшін серверлерді орнату, компьютерлік техниканы сатып алу құны – 39 млн.теңге.

·         Тозған құрылғыны қолданылу ұзақтығы бойынша 8 КСБ және 14 ВНС-ке ауыстыру , ағын сулардағы ірі қоқыстарды ұстап қалу үшін №43 КСБ-ке  тор көзін орнату;

·        Электрлік қамтамасыз етуді сенімдірек ету үшін дизель-генератор өнімділігі 1100 кВт/сағ №43 КСБ-ке ауыстырылды – 55 млн.теңге.

·        3 КСБ-та  және 3 су құбырларындағы ұңғымаларды электр энергиясымен қамтамасыз етуді сенімдірек ету үшін (бұрынғы тозған трансформаторларды жаңасына ауыстыру) – 8 млн.теңге;

·        Орталық базада, өндірістік базада,  сорғыштық-сүзу станцияларында   жылу жүйесі мен тораптар 1990 жылдардан бері қолданылып келе жатқандықтан, эксплутация уақыты аяқталғандықтан ауыстырылды.

Аяқталуға шақ қалған шаралар:

-         Су құбырлары мен кәріздерді қайта құру  жұмыстары бойынша құрылыс  жұмыстары үшін ЖІЖ-ді өңдеу;

-        Нұр-Сұлтан қаласында гидроұңғымалардағы электрлік энергиямен қамтамасыз ету жүйелерін өңдеу.

-         Аэрация станциясында шығынды автоматты түрде есептейтін жиілікті электр тоғын өңдегішті орнату;

Тұтынушылармен өткізілген жұмыстар туралы

Қаланың 94% орталық жүйе бойынша және  95 %  кәріз жүйесімен қамтамасыз етілген.  Орталық жүйе бойынша сумен және кәріздермен қамтамасыз ету бойынша ең жоғары үлесті қала сыртындағы ауыл-аймақтар. 2016 жылдың 1 қаңтарындағы  дебиторлық қарыздану – 118 млн.теңгені құрайды. Оның ішінде:

Жеке тұлғалар – 28 млн.теңге

Заңды тұлғалар – 90 млн.теңге

 2015 жыл бойынша қаржы жинау  7,3 млрд.теңге құрайды, ол ұсынылған есептің  97% құрайды (7,5 млрд.теңге).

Дебиторлармен жүргізілген  шаралардың қорытындысы бойынша келесідегілер орындалды:

 

1.     Сотқа дейінгі  тәртіп бойынша  заңды тұлғаларға арыз бойынша 166,7 млн.теңге тікелді, оның 19,6 млн.теңгесі төленді.

2.      Дебиторларға әр ай сайын қарыздары  бойынша қоңырау шалынады(телефонограммамен және факсограммамен), 227 ұйымға 200 млн.теңге қаржы көлемінде ескерту жасалынды.

3.     Мемлекет басшысының  тапсырысымен суық суға  төленетін тарифті қайта қарау және оған үнеммен қарау бойынша  су есептегіш құрылғылары бар тұлғаларды  100% қамту және  1адам болып тіркелген, алайда бірнеше адам тұрып жатқан абоненттерді  тексеру. Жеке тұлғаларға жасалған рейд бойынша  12996  су есептегіш құрылғылары жоқ тұтынушыға  қолхат ретінде хабарландыру жасалды, 1 адам бойынша тіркелген абоненттер бойынша 27882 тұтынушы тіркелді, ЕЖҚ-ны орнатқысы келмейтін 134 абономент, 38 пәтерде ЕЖҚ орнатылды және коммерциялық  есепке қабылданды.

4.     Жеке тұлғалардан коммерциялық есеп бойынша 23345 су өлшегіш (18087 пәтерде) , есептегіштер 5958 дана көлемінде қайта пломбаланды (4279 пәтер), ауыстырылғаннан кейін 17738 дана еептегіш пломбаланды. Су есептегіштерді пломбалу бойынша 47048 сұраныс түсті (33832 пәтер),оның 37206 сұраныс орындалды.

5.     Заңды тұлғалар бойынша  271 ұйым  144,4  млн.теңге көлемінде сумен қамтамасыз ету бойынша ағытылды, оның ішінде 184 ұйым 47,7 млн.теңге төледі. Жеке тұлғалар бойынша  502 жер үй 11,0 млн.теңге көлемінде сумен қамтамасыз ету жүйесінен ағытылды, оның ішінде 458 үй 7,9 млн.теңге көлемінде төледі.

6.     Жайлы жабдықталған  секторлар бойынша өтім бөліміндегі инспекторлар  ыстық судың вентилі бойынша 458 пәтерде 13,7 млн.теңге көлемінде пломбалады, оның ішінде 289 пәтерлер 5,7 млн.теңге төледі.

7.     953 пәтерде  23,3 млн.теңге көлемінде кәріздер жүйесі ағытылды, оның 517 пәтері 8,7 млн.теңге көлемінде ақшасын төледі.

8.     Бүгінгі күні 35 ұйым 41,4 млн.теңге көлемінде қаражатты  қайтару, олар  16,4 млн.теңгеден бөліп төлеу үшін  кепілдеме хат жазды.

2016 жылдың келешегі туралы

     2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2020 жылға дейін 5 жыл көлемінде  жаңа тарифтер енгізілді.

Ауыз су:

·        1 топтағы – халық – 44,8 тг;

·        2 топтағы – өндірістік мен жылу энергиясын тарататын кәсіпорындар   - 141, 38 тг;

·        3- топтағы – бюджеттік ұйымдар мен заңды тұлғалар – 195,6 тг.

Суды бұру және тазарту:

·        1 топтағы – халық – 34,89 тг;

·        2 топтағы – өндірістік мен жылу энергиясын тарататын кәсіпорындар   - 158,44 тг;

·        3- топтағы – бюджеттік ұйымдар мен заңды тұлғалар – 203, 26 тг.

·        Техникалық су – 30,19 тг.

Ағын суларды МКК «Қосшы коммуналдық қызметі»бұрып жіберу бойынша 5,95 теңге/м3

2016 жылы кәсіпорын  алдағы  5 жылға  жаңа инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыруға дайындалуда. Оның жалпы суммасы  6,5 млрд.теңге.

Бағдарлама аясында жүзеге асыратын 6 жоба жобаланып отыр:

1-жоба – тозған энергиялық құрылғыны ауыстыру, ТПАБЖ-ны енгізу, энергияны үнемдеу – 2,1 млрд.тг (33%);

2-жоба – ССБ сорғыш құрылғыны ауыстыру – 83,3 млн.теңге (1%);

3-жоба – КСБ сорғыш құрылғыны ауыстыру – 244,2 млн.теңге (4%);

4-жоба – кәріз жүйелерін қайта өңдеу – 1,3млрд.тг (19%);

5-жоба – су құбырлар жүйесін қайта өңдеу  - 2,5 млрд.теңге (38%);

6-жоба – құрылғыларды  алу – 327,4 млн.теңге (5%);

 Жоба барысында тозған энергия құрылғыларын ауыстыру келесідегідей жүзеге асады:

·        ССБ пен КСБ-ке ТПАБЖ жүйесін енгізу жалпы құны 800 млн.теңгені құрайды.  Жүйені жасаудың мақсаты:  ССБ пен КСБ объектілерін комплексті автоматтандыру. Автоматтандырылған  жинау, өңдеу,  ақпаратты жіберу,  сондай-ақ технологиялық үрдіс арқылы қашықтықта отырып бақылау және басқару; ССБ пен КСБ-ның өнімділігін автоматты түрде есептеу;  құрылғы жұмысының санкциясыз түрде араласуды анықтау;

·        Судың коммерциялық есебін (ЭБУФЖ)  автоматтау жүйесі енгізілді.Оған 799 млн.теңге көлемінде  қаражат бөлінді, бұл мақсатты түрде суды қолданатын объектілердің ауыз суды қолдану мөлшерін есептеу үшін,  технологиялық топтар бойыншв су шығынын сумен қамтамасыз ету барасында бақылау,  есептелмеген шығын көздерін іздеу және  саңылауларды белсенді түрде іздеу жүйелерін енгізу.

·        Аэрация станциясының объектілерінен ТПАБЖ жүйесіне қосылу туралы  ақпараттарды орталық диспетчерлік қызмет арқылы жіберу 316 млн.теңгені  құрайды;

·       Нұр-Сұлтан бойынша сумен қамтамасыз ету жүйелерінің толық моноиторингін алу үшін жүйеде  жазып отыратын 100 орынды орнату;

·        Жылу беру қызметін жақсарту үшін 9 ССБ пен 3 КСБте  автоматталған жылу орталықтары 37 млн.теңге көлемінде орнатылды;

·        НФС-ке  36 млн.теңге көлемінде  қор үшін жылутрассасы орнатылды;

·         Трансформаторларды 3,4,10 КСБ-ке ауыстырудың мақсаты тозған құрылғыларды ауыстыру және  электр энергиясын қолдану 29 млн.теңгені құрау, сондай-ақ  электр энергиясын есептейтін есептегіштер 8 млн.теңге  құрайды;

Автоматтау және электлік энергияны үнемдеуге байланысты өткізілген шаралардың кәсіпорын үшін келесідегідей тиімді жақтары бар:

·        Су шаруашлығыны жүйесінде технологиялыө үрдістерге  толық қабылау жасау және ауыз су мен ағын судың шығыны туралы мәліметттердің оперативті түрде анализын жасау;

·        Технологиялық құрылғылардың жұмыс істеу ұзақтығы мен жұмыс істеу қалпын қамтамасыз ету;

·        Тұтынушыларға кқрсетілетін қызмасметтердің сапасын арттыру;

·         ТПАБЖ–ны,  жазып алып тұратын құрылғыны енгізу, трансформаторларды және есептегіштерді ауыстыру қолданылатын энергияның 5-7% пайызын азайтуға мүмкіндік береді.

·         2020 жылы су шығынын 18%-дан 16%-ға азайту, бұл күнделікті суға деген  қажеттіліктің артуына байланысты сумен қамтаммасыз ету көлемін ұзартады.

ССБ және КСБ  станцияларындағы сорғыш құрылғыларды ауыстыру құрылғылары бойынша  алдағы 5 жылда 8 ССБ 83 млн.теңге көлемінде және 33 КСБ 244 млн.теңге көлемінде  қайта жабдықталады.  Өнімділігі 630 м3/сағ болатын инвестициялық ССБ бағдарламасына  қосылған сорғыш станциялар 1999 жылдан бастап 2003 жылға дейінгі аралықта орнатылған,  ал қуаты 6200 м3/сағ болатын КСБ-та орнатылған сорғыштар 1991-2007 жылдар аралығында жұмыс жасап тұрды.  2015 жылғы сорғыш құрылығының тозуы 47 % құрайды, ал КСБ – 52% құрайды.  Шараларды өткізіп болғаннан кейін  сорғыш құрылғылардың тозуы  ВНС-та 30%,  ал КСБ-та  34% азаяды, бұл  жаңа құрылғылар арқылы  үздіксіз түрде ағындарды бұрып жіберуге және электр энергиясын азайтуға мүмкіндік береду.  Су құбырлар жүйесін модернизациялау бойынша 27,5 км  тұрбалық құбырлар 2,5млрд.теңге көлемінде қайта өңделеді.

Кәріздер жүйесін модернизациялау жүйесі  бойынша  11,7 км тұрба желілері 1,2 млрд.теңге көлемінде қайта жөнделеді.

2016-2017 жылғы инвестиция кәсіпорынның техникалық жабдықталуын қамтамасыз ету мақсатында жұмсалады.

Сатып алу жоспарланған:

·        Құны 196 млн.теңгені құрайтын 41 КСБ-ка ағындық-созылмалы желдеткіш;

·        53 млн.теңгеге  телеинспекция лабороториясын;

·        Лаборорторияда ауыз судың сапасын тексеретін құны 36 млн.теңгені құрайтын құрылғыны сатып алу;

·        Тұрба құбырларын ауыстыру бойынша 14 млн.теңге;

·        НФС-ке құрылғылар (дистік айналмалы және кері қақпақтары бар дренажды сорғыш) және КОС-ка құрылғылар (деаэратор, термостат, центрифуга, отқұндық пеш, механикалық пеш) – 20 млн.теңге.

·        Саңылауларды іздегіш жүйелік жүйе, бірге алып жүретін  ультрадыбысты шығын өлшегіш және  жасырын саңылауларды іздегіш  трассалық іздегіш техника құны – 8 млн.теңге.

2016 жылғы шараларға есептелген сумма 1,2 млрд.теңге.  келесідегідей шаралар ұйыдастырылады:

-         ССБ пен КСБ-ка  жылу есептегіш құралы бар автоматталған жылу пунктілерін  орнату – 36 млн.тг;

-          НФС-тағы қордағы жылу трассаларының құрылысы – 37 млн.теңге;

-         КСБ пен ССБ-ка ТПАБЖ бағдарламаларын енгізу – 443 млн.тг;

-         Электр энергиясын есептегіштер – 4 млн.тг;

-         Жазып алатын құрылғыларды орнату – 45 млн.теңге;

-         Судың коммерциялық есебінің автоматталған жүйесі (ЭБУФЖ) – 189 млн.тг;

-         Сорғыш құрылғыны 8 ССБ-ке ауыстыру – 83 млн.тг;

-         Сорғыш құрылғыны 6 КСБ-ка алмастыру – 39 млн.теңге;

-         Су құбвр жүйелері мен кәріздер жүйесін өңдеу – 304 млн.тг;

-         Қақпақтары мен   бекітпелері ар дренажды сорғыш -10 млн.тг;

-         Аэрация  бектінің лабороторияларын жабдықтау – 4 млн.тг;

-         Назарларыңыз үшін рахмет!

 2016 жылдың 27 сәуірі  «Астана су арнасы» МКК қызметінің 2015 жылғы  реттелеп отыратын қызметтері туралы

Исполнение тарифной сметы 2015

Исполнение тарифной сметы 2014